تنظیم اکانت ایمیل هاست روی گوشیهای آیفون iOS

آموزش تنظیم اکانت ایمیل هاست روی گوشیهای آیفون iOS

برای اتصال اکانت ایمیل روی گوشیهای آیفون مراحل زیر را برای تنظیمات ios قدم به قدم انجام دهید :

۱- همانند تصویر زیر ابتدا وارد قسمت Settings در iPhone در گوشی های آیفون شده و گزینه “Mail, Contacts, Calendars” را انتخاب کنید.

 

تنظیم اکانت ایمیل هاست روی گوشیهای آیفون iOS

 

 

۳- در مرحله دوم همانند تصویر زیرگزینه “Add Account” را انتخاب کنید.

 

تنظیم اکانت ایمیل هاست روی گوشیهای آیفون iOS

 

 

۳- در این مرحله گزینه “Other” را انتخاب کنید.

 

تنظیم اکانت ایمیل هاست روی گوشیهای آیفون iOS

 

 

۴- در مرحله چهارم همانند تصویر زیر گزینه “Add Mail Account” را انتخاب کنید.

 

تنظیم اکانت ایمیل هاست روی گوشیهای آیفون iOS

 

 

۵- در مرحله پنجم تب “POP” را انتخاب کرده و بخش های مربوطه را بصورت زیر تکمیل کنید :
Name : نام دلخواه خود را وارد کنید .
Email : اکانت ایمیلی که در کنترل پنل هاست خود ساخته اید را وارد کنید .
Description : توضیحات مربوط به اکانت ایمیل خود را وارد کنید .

تنظیم اکانت ایمیل هاست روی گوشیهای آیفون iOS

 

 

۶- در مرحله ششم مطابق تصویر زیر در قسمت “Incoming Mail Server” فیلدها را بصورت زیر تکمیل کنید :
Host Name : آدرس incoming server که بصورت mail.yourdomaun.com می باشد را وارد کنید .
توجه : به جای عبارت yourdomain می بایست نام دامنه خود را وارد کنید .
User Name : اکانت ایمیل خود را که در کنترل پنل هاست ساخته اید و در مرحله قبل نیز استفاده کردید را در اینجا وارد کنید .
Password : پسورد اکانت ایمیل را وارد کنید .

 

تنظیم اکانت ایمیل هاست روی گوشیهای آیفون iOS

 

 

۷- در مرحله هفتم مطابق تصویر زیر در قسمت “Outgoing Mail Server” فیلدها را بصورت زیر تکمیل کنید :
Host Name : آدرس Outgoing Server که بصورت mail.yourdomaun.com می باشد را وارد کنید .
توجه : به جای عبارت yourdomain می بایست نام دامنه خود را وارد کنید .
User Name : اکانت ایمیل خود را که در کنترل پنل هاست ساخته اید و در مرحله پنجم نیز استفاده کردید در اینجا وارد کنید .
Password : پسورد اکانت ایمیل را وارد کنید .

 

تنظیم اکانت ایمیل هاست روی گوشیهای آیفون iOS

 

 

 

۸- در مرحله هشتم همانند تصویر زیر، برای غیر فعال کردن SSL گزینه “Yes” را انتخاب کنید .

 

تنظیم اکانت ایمیل هاست روی گوشیهای آیفون iOS

 

 

۹- در مرحله نهم گزینه “Save” را انتخاب کنید.

 

تنظیم اکانت ایمیل هاست روی گوشیهای آیفون iOS

 

 

۱۰- در مرحله دهم همانند مرحله شماره ۱ وارد بخش Mail شوید و اکانت ساخته شده خود را انتخاب کنید . گزینه “Mail” را روی “ON” قرار دهید. سپس در قسمت “Account” اکانت ایمیل خود را انتخاب کنید تا وارد قسمت تنظیمات مربوط به آن شوید.

 

تنظیم اکانت ایمیل هاست روی گوشیهای آیفون iOS

 

 

۱۱- در مرحله یازدهم مانند تصویر زیر گزینه “SMTP ” را انتخاب کنید.

 

تنظیم اکانت ایمیل هاست روی گوشیهای آیفون iOS

 

۱۲- در مرحله دوازدهم در بخش  “Primary Server”، آدرس سرور ایمیل خود را که بصورت mail.yourdomain.com می باشد را انتخاب کنید.

 

تنظیم اکانت ایمیل هاست روی گوشیهای آیفون iOS

 

 

۱۳- در مرحله سیزدهم در بخش “Outgoing Mail Server” در فیلد “Server Port”، پورت “۲۵” را وارد کنید.

 

تنظیم اکانت ایمیل هاست روی گوشیهای آیفون iOS

 

 

۱۴- در مرحله چهاردهم روی گزینه “Done” کلیک نمائید.

 

تنظیم اکانت ایمیل هاست روی گوشیهای آیفون iOS

 

توجه : در صورتیکه مراحل فوق را به درستی انجام داده باشید ، Send/Receive بدون خطا انجام خواهد شد.

 

منبع: میهن وب هاست