روش دانلود ایمیل ها توسط outlook بدون حذف کردن آنها از داخل سرور

روش دانلود ایمیل ها توسط outlook بدون حذف کردن آنها از داخل سرور