چرا نباید ویدئو ها را به صورت مستقیم در وردپرس بارگذاری کرد

چرا نباید ویدئو ها را به صورت مستقیم در وردپرس بارگذاری کرد