تغییر برچسب حمل و نقل رایگان در طراحی سایت فروشگاهی با ووکامرس

تغییر برچسب حمل و نقل رایگان در طراحی سایت فروشگاهی با ووکامرس

همانطور که حتما می دانید در ووکامرس امکان تعیین حمل و نقل و هزینه آن برای طراحی سایت فروشگاهی که فروش محصول دارند مشخص می شود.

اما برخی از طراحی سایت فروشگاهی می خواهند بخش حمل و نقل را مشخص کنند اما هزینه ای را برای این حمل و نقل تعیین نکنند و به صورت رایگان این کار را انجام دهند. اما متاسفانه گزینه حمل و نقل رایگان در ووکامرس نمایان نخواهد شد. برای اینکه بتوانیم این امکان را فراهم کنیم چه باید کرد؟

برای اینکه بتوانیم در طراحی سایت برچسب حمل و نقل رایگان در ووکامرس را ایجاد کنیم تنها نیازمند انجام چند مرحله هستیم که به خواسته خود برسیم.

۱- اول از همه باید امکان حمل و نقل را فراهم کرده و آن را برای فروشگاه اینترنتی خود فراهم کنیم. برای این کار از بخش ووکامرس> پیکربندی> حمل و نقل> کلاس های حمل و نقل مراجعه کنید. در این قسمت شما می توانید نوع حمل و نقل را برای محصولات خود مشخص کنید.

کلاس های ارسال - حمل و نقل رایگان در ووکامرس

۲- برای هر محصولی که قرار است به صورت رایگان حمل و نقل داشته باشد باید به صفحه ی محصول مراجعه کرده و کلاسش را تعیین کنید:

انتخاب حمل و نقل رایگان - حمل و نقل رایگان در ووکامرس

۳- حال که روش خود را برای حمل و نقل مشخص کردید باید به جای هزینه آن عدد ۰ را وارد کنید که مشخص شود هزینه ی دریافتی شما برای بخش حمل و نقل به چه صورت است.

در این بخش این گونه رفتار خواهد شد:

اگر در سبد خرید فقط گزینه ی حمل و نقل رایگان باشد پس باید هزینه ی آن نیز ۰ درج شود.

اگر در سبد خرید روش حمل و نقل به صورت غیر رایگان باشد پس به هیچ وجه نباید از کلاس تعیین شده استفاده شود و هزینه حمل و نقل وارد می شود.

اگر در سبد خرید محصول هر دو روش ذکر شده باشد باید هر کدام به صورت جداگانه تعیین شوند و دیگر نیازی به استفاده از کلاس حمل و نقل نیست.

نحوه نمایش

زمانی که شما در طراحی وب سایت از حمل و نقل رایگان در ووکامرس استفاده می کنید گزینه ی حمل و نقل رایگان را در بخش سبد خرید مشاهده نخواهید کرد و مسلما مشتری متوجه موضوع نمی شود! پس باید چه کرد؟ برای اینکه برچسب حمل و نقل رایگان در سبد خرید مشخص شود می توانید از قطعه کد زیر در فایل سبد خرید استفاده نمایید:

<?php // only copy this line if needed /** * Changes the shipping label if the cost is $0 * * @param string $label the shipping method label * @param obj $method WC_Shipping_Rate * @return string - new shipping method label */ function sww_wc_free_shipping_label( $label, $method ) { if ( 0 == $method->cost ) {
        $label = 'حمل و نقل رایگان!';
    }
    return $label;
}
add_filter( 'woocommerce_cart_shipping_method_full_label', 'sww_wc_free_shipping_label', 10, 2 ); 

با این روش به راحتی می توانید برچسب حمل و نقل رایگان را نیز مشخص کنید تا مشتریان در هنگام خرید متوجه چنین امری شوند.